Våra senaste förfrågningar

 • christoffer bad om offert för El, tele & IT - Elektriker
  nytt garage.
  vill ha 2 st uttag på utsidan 7st i garage delen och 3 st i förrådsdelen dom på insidan skall vara dubbeluttag. 3st lampor på utsida, 6 st lysrörsarmaturer i garagedel, 3 st i förråd.
  elcentral skall hänga i garagedelen, sammanlagda kvm är 80 på...
 • Nils bad om offert för El, tele & IT - Elektriker
  Reparation av elektriskt bastuaggregat(Tylö SM6 Sport 6 6.6kW), timern funkar men själva elementet får ingen ström.
 • Bernt bad om offert för El, tele & IT - Elektriker
  Nyinstallation av oljefyllda elelement i ca 6 rum i villa
 • Maria bad om offert för El, tele & IT - Elektriker
  Montera sladd till ny spis
 • olof bad om offert för El, tele & IT - Elektriker
  Planerar bygga en fristående industrilokal på 300 kvadratmeter innehållande processmaskiner för livsmedelsförädling. Ca 10 maskiner med trefas. Lysrör, elkontakt, central, säkerhetsbrytare. El i delvis våta förhållanden vid tvättning av processmaskinerna.
 • Rolf bad om offert för El, tele & IT - Elektriker
  Taklampa
  Dimmer
  Fönsterbelysning
 • Ammi bad om offert för El, tele & IT - Elektriker
  - Byte av proppskåp till ett med nya säkringar.
  - Fastsättning av några få elledningar som lossnat i rum.
  - byte av infällda lyskoppar under köksskåp.
  - få utelampan att fungera.
 • Sofia bad om offert för El, tele & IT - Elektriker
  Anslutning av tvättmaskin. El och vatten finns framdraget.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.